Partnerët lokalë të WSAPuna e WSA nuk do kishte kuptim pa bashkëpunimin me partnerë. Falë ndihmës dhe kontributit të cmuar të bashkëpunëtorëve tanë lokalë, WSA ka realizuar disa projekte të rëndësishme për problematika që përfshijnë:Bashkëpunëtorët tanë lokalë, më të ngushtë janë:

WSA Albania

WSA ka qenë aktive me projekte të mbështetura nga donatorë të huaj dhe institucione shtetërore. Ajo ka marrë pjesë në disa evente kombëtarë dhe ndërkombëtarë duke adresuar çështjet gjinore.

WSA © 2016 | Të gjitha të drejtat e rezervuara