Publikime

...

 

Kërkimi bujqësor në Shqipëri

 

...

 

Bimët mjekësore në Shqipëri dhe kultivimi i tyre

 

...

 

Manual shpjegues mbi organizimin dhe funksionimin e SHBB

 

...

 

Rrjeti i komunikimit virtual të ekstensionit dhe kërkimit në Shqipëri

...

 

Country Activities Report

...

 

Strategjia e komunikimit

WSA Albania

WSA ka qenë aktive me projekte të mbështetura nga donatorë të huaj dhe institucione shtetërore. Ajo ka marrë pjesë në disa evente kombëtarë dhe ndërkombëtarë duke adresuar çështjet gjinore.

WSA © 2016 | Të gjitha të drejtat e rezervuara